XXIX Volta   a   Peu  9 d´Octubre 2013

19 d´Octubre 1º jornada de Orientació escolar

9  de Novembre,  Penthatlon

17  de  Novembre lliga  Autonómica de Orientació

24 de Novembre  Campionat Local de Cross

30 de Novembre  Campionat local de proves combinades,  menors

9 de Febrer del 2014 Lliga Espanyola de Orientació